Preview Mode Links will not work in preview mode

Piloterna


Jun 18, 2019

Första avsnittet av "Piloterna" med Linus Valberg och Ludwig Källén, där vi denna gång tar reda på hur bra korsord gör sig i poddformat. Har du en idé du vill att vi testar, skicka den till kontakt.piloterna@gmail.com